Generelt

Permitteringer

Lønnsstøtteordning (statlig støtte til lønn)

Lønn og arbeidsgiveravgift

Syke- og omsorgspenger

Personvern

Kompensasjon for inntektsbortfall og lignende støtteordninger

Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Bokføring

Børsnoterte foretak

Selskapsrett

Borettslag, boligbyggelag, boligsameier og andre eierseksjonssameier

Revisjon

Bank og finans

Låne- og garantiordninger fra Staten

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Rekonstruksjonsforhandlinger - forslag om endringer knyttet til gjeldsforhandlinger

Tiltak ved likviditetsutfordringer

Hvitvasking - indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

Kommuneregnskap og kommunerevisjon