3. termin

2. termin

2020

2021

Bank og finans

Bokføring

Børsnoterte foretak

EBA anmoder bankene om å holde tilbake utbytte

Endring av betalingsplan og identifisering av misligholdte engasjementer

Generelt

Hvitvasking - indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

Kompensasjon for inntektsbortfall og lignende støtteordninger

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard for 3. termin 2020

Kompensasjonsordning for kultursektoren

Lønn og arbeidsgiveravgift

Lønnsstøtteordning (statlig støtte til lønn)

Merverdiavgift

Permitteringer

Personvern

Redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020

Refusjon lønnskompensasjon, sykepenger, foreldrepenger mv.

Regnskap

Revisjon

Skatt

Stimuleringsordning for kultursektoren

Syke- og omsorgspenger

Tiltak ved likviditetsutfordringer