Kort oppsummert

Disponering av overskudd

Disponering hvor det gis konsernbidrag og utbytte

Disponering av underskudd

Fremføring av underskudd

Personlige næringsdrivende

År 1:

År 2: