Salg - avgiftspliktig

Salg - avgiftsunntatt

Bytte av kunstverk

Kjøp av brukskunst osv.

Avansemetoden