Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet

Varer som det ikke skal beregnes toll av ved innførsel

Midlertidig innførsel og gjenutførsel

Varer som mottas vederlagsfritt

Andre varer som det er avgiftsfritak på ved innførsel

Bokføring av innførselen