Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

Bokføring av innførselen