Egenandel ved reparasjon av varer - kjøper

Egenandel ved reparasjon av varer - selger