PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

  Bygningsmessige anlegg

  • D6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
  • D6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag av mva ved kjøp i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner av bygningsmessige anlegg for avgiftspliktige virksomheter, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag for kjøp av løsøre og utstyr ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner, se mval. § 8-3 (1) g.

  Stikkord:

  • anleggsbrakker,
  • bolig,
  • boligbrakke,
  • brakkerigg,
  • elektiske installasjoner,
  • renseanlegg,
  • reservedeler,
  • ventilasjonsanlegg,
  • arbeidsbrakke,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • reparasjon,
  • vedlikehold,
  Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan