PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr

  Elektronisk kommunikasjon

  • D5990 Annen personalkostnad
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Generelt

  Varer og tjenester som faktureres sammen med den elektroniske kommunikasjonstjenesten etter forbruk (fellesfakturert) eller inngår i abonnementskostnaden (tilleggstjeneste) omfattes ikke av sjablongregelen. Dersom slike tjenester blir dekket av arbeidsgiver, er dette i utgangspunktet skattepliktig for arbeidstaker som lønn. Den skattepliktige fordelen skal settes lik markedsverdien.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til slike varer og tjenester utover grensen på 1 000 kroner, må arbeidsgiver vurdere det overskytende og fastslå hva som er henholdsvis tjenstlig og privat bruk. Den delen av det overskytende beløpet som gjelder privat bruk, er skatte-, arbeidsgiveravgifts- og innrapporteringspliktig.

  Kostnadene ved dekning av fellesfakturerte varer og tjenester skal holdes utenfor totalbeløpet som danner grunnlag for beregning av det sjablongmessige inntektspåslaget. Normalt kan fellesfakturerte varer og tjenester beløpsmessig skilles ut fra kostnadene til EK-tjenesten ved hjelp av spesifisert regning. Dersom verdien av fellesfakturerte varer og tjenester ikke kan skilles fra verdien av EK-tjenesten, må verdien av tilleggstjenesten fastsettes skjønnsmessig.

  Eksempler på slike varer og tjenester som faktureres sammen med EK-tjenesten eller inkluderes i abonnementsprisen (listen er ikke uttømmende):

  • nummeropplysning
  • databasetjenester
  • givertelefoner
  • teletorgtjenester
  • overpriset sms/mms
  • ringetoner
  • programvare
  • avstemminger
  • nedlasting/strømming av tv-sendinger
  • spill
  • film- og musikktjenester (f.eks. Spotify, Wimp)
  • betaling for varer, eksempelvis mat og drikke fra automater osv.
  Eksempel - fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester (innholdstjenester)
  • Arbeidsgiver dekker kostnadene ved bruk av mobiltelefon som naturalytelse (arbeidsgivers abonnement) gjennom hele året. I abonnementet ligger tilleggstjenesten Wimp (markedsverdi kr 99).
  • I juni har arbeidstaker stemt på sin favoritt i Idol 80 ganger (kostnad kr 400) og kjøpt fiskekort (kostnad kr 250).
  • Arbeidstaker har ingen fellesfakturerte tjenester eller andre tilleggstjenester (bortsett fra Wimp) i perioden august - desember.
  • Arbeidsgiver får etterskuddsvis faktura den 15. hver måned.

  Mobiltelefonen:

  Januar-desember: trekk- og avgiftspliktig fordel hver måned kr 366
  Skattepliktig fordel kr 4 392

  Innholdstjenester:

  Markedsverdi tilleggstjeneste (Wimp) (januar - juli) kr 693
  Fellesfakturert (Idol kr 400 og fiskekort kr 250) i juli kr 650
  Juli: trekk- og avgiftspliktig fordel (total verdi per juli kr 1343 - skattefritt bunnbeløp kr 1000) kr 343
  August: trekk- og avgiftspliktig fordel tilleggstjeneste (Wimp) kr 99
  September: trekk- og avgiftspliktig fordel tilleggstjeneste (Wimp) kr 99
  Oktober: trekk- og avgiftspliktig fordel tilleggstjeneste (Wimp) kr 99
  November: trekk- og avgiftspliktig fordel tilleggstjeneste (Wimp) kr 99
  Desember: trekk- og avgiftspliktig fordel tilleggstjeneste (Wimp) kr 99
  Skattepliktig fordel kr 838
  A-meldingen

  Skattepliktige delen av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester som dekkes ved naturalytelse skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Skattepliktige delen av fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester som dekkes ved arbeidstakers levering av faktura skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Sikkerhetsprogramvare for å ivareta sikkerheten ved bruk av EK-tjenesten, herunder antivirus- og brannmurprogrammer, beskattes ikke.

  Stikkord:

  • fri telefon,
  • innholdstjenester,
  • telefon,
  • tilleggstjenester,
  • tlf,
  Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan