PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ulykkesforsikring (naturalytelse)

  Forsikringer for ansatte

  • D5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Når arbeidsgiver dekker premie for ulykkesforsikringen for arbeidstaker, skal premien behandles som lønn.

  Ved private syke- og ulykkesforsikring yter forsikringsselskapet:

  • engangserstatning ved dødsfall eller livsvarig invaliditet på grunn av ulykke som rammer den forsikrede
  • dagpenger ved ulykke som rammer den forsikrede og som forårsaker forbigående arbeidsuførhet
  • dagpenger ved sykdom som rammer den forsikrede og som forårsaker arbeidsuførhet.

  A-meldingen

  Skattepliktige fordeler ved premier til ulykkesforsikring som betales av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie.

  Forsikringer som naturalytelse i pensjonsforhold skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for mva ved naturalavlønning av selskapets eiere eller ansatte, se mval. § 8-3.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • forsikring,
  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • fritidsulykkesforsikring,
  • kjøp,
  • kollektiv ulykkesforsikring,
  • personalforsikring,
  • personalforsikringer,
  • personforsikringer,
  • reiseforsikring,
  • syke og ulykkesforsikring,
  • syke- og ulykkesforsikring,
  • sykeforsikring,
  • ulykkeforsikring,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  Ulykkesforsikring (naturalytelse)
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan