Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Frist

Skattemeldingen leveres til skattekontoret innen 10. april påfølgende år til merverdiavgiftsperioden, jf. sktfvfs. § 8-3-10 (3).

Stikkord: moms, mva

Omsetningsgrense

Frivillig registrering