Hjemme-PC (tjenstlig behov)

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Datautstyr som anskaffes til opplæring av ansatte samt løse arbeidsoppgaver til bruk i selskapets avgiftspliktige virksomhet har rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. Fullt fradrag for mva kan bare hevdes i den grad utstyret nyttes i den avgiftspliktige virksomheten. Arbeidstaker skal mao. anses å ha tjenstlig behov for datautstyret.

Tjenstlig bruk

Med tjenstlig bruk regnes blant annet leveranse av tekst, beregninger og øvelse før økt it-ferdighet, se FSFIN § 5-15-4 (2). Momenter som gir indikasjoner på at datautstyret nyttes etter tjenstlig behov er (se MVA-håndboken for ytterligere momenter):

  • Avtale om hjemmekontor
  • Tilgang til selskapets nett hjemme fra

Dersom datautstyret delvis nyttes privat vil rett til fradrag bli innskrenket til den forholdsmessige andelen som nyttes i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2 (1).

Datautstyr som er omfattet av ordningen

Datautstyr som omfattes er blant annet stasjonær PC, bærbar PC, skjerm, tastatur, mus, programvare og nettbrett. Distinksjonen mellom utstyr som omfattes av ordningen eller ikke avhenger om utstyret kan fungere uavhengig av tilkobling til datamaskinen f.eks. et digital kamera har en selvstendig funksjon når den ikke er koblet til dataen og er dermed ikke omfattet av ordningen, se FSFIN § 5-15-4 (3) (selvstendig tilleggsutstyr).

Bokføring

Hvis innkjøpene ikke går inn under reglene for aktivering og skal kostnadsføres direkte, kan konto 6551 Datautstyr benyttes.

Lønn

Arbeidsgivereiet/arbeidsgiverleaset datautstyr som utplasseres hos arbeidstaker for tjenstlig bruk er ikke skattepliktig for den ansatte. Arbeidstaker skattlegges normalt av privat fordel ved bruk av selvstendig tilleggsutstyr.

Stikkord: datakostnader, datamaskin, datamus, datautgifter, edb-hardware, fotokamera, hjemme-pc, ipad, kamerautstyr, laptop, lerret, mus, nettbrett, pc, skjerm, tastatur, videokamera, datautgifter, datakostnader, fotoapparat, tablet, nettbrett, ipad

Hjemme-PC (ikke-tjenstlig behov)