PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie og formidling av rom til overnatting

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - Utgående mva, 10%

  Merverdiavgift

  Utleie og formidling av utleie av overnattingstjenester er mva-pliktig med redusert sats, se mval. §§ 3-11 (2) og 5-5 (1), gjelder f.eks. for rom på hoteller, moteller, pensjonat o.l. Dette inkluderer også utleie av fast eiendom til camping, ferieleiligheter/-hytter og andre fritidseiendommer.

  Ved spørsmål om grensen mellom avgiftsunntatt utleie av fast eiendom og avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet har Skattedirektoratet i et fellesskriv satt opp noen momenter som kan være til hjelp i vurderingen:

  • Lengden på leieforholdet (ikke avgjørende)
  • Om det er lagt til rette for selvhushold, peker mot boligutleie, men ikke avgjørende
  • Hva inngår i leieprisen: bytte av sengetøy/håndklær, vasking og rydding, romservice, minibar, resepsjon og eventuelt hva denne har å tilby av tjenester
  • Markedsføringen av utleievirksomheten, hvilket segment henvender man seg til
  • Hvordan skjer betalingen
  • Bostedsadresse
  • Tildeling av rom/bolig etter søknad

  Se SKD 180613 for mer.

  Unntak

  Det foreligger unntak fra hovedregelen ved utleie og formidling av utleietjenester (listen er ikke uttømmende):

  • Formidling av hotellopphold i utlandet (utenfor mva-området) er fritatt for beregning av mva, se mval. § 6-29 (2) a.
  • Formidling av boligutleie og ikke-næringsmessig utleie av fritidseiendom omfattes ikke av redusert sats og skal beregne mva etter alminnelig sats etter, mval. § 3-1.
  • Romutleie til pasienter på sykehus-/pasienthotell er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-2.
  • Romutleie til beboere på institusjoner er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-4
  • Romutleie til elever på internatskoler er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-5.

  Stikkord:

  • airbnb,
  • bolig,
  • campinghytter,
  • campingplass,
  • feriebolig,
  • feriehus,
  • ferieleilighet,
  • fritidseiendom,
  • hoteller,
  • hotellrom,
  • hotellvirksomhet,
  • hytter,
  • hytteutleie,
  • leilighet,
  • moms lav sats,
  • motel,
  • mva lav sats,
  • overnattingstjenester,
  • pensjonater,
  • pensjonspriser,
  • reisebyrå,
  • reiselivselskap,
  • romutleie,
  • turoperatører,
  • utleie,
  • utleie hytter,
  • utleie rom i hotell,
  • utleiehytte,
  • utleieleilighet,
  • mva,
  • leasing,
  • hytte,
  • ks,
  • selskap,
  • moms,
  Utleie og formidling av rom til overnatting
  291 1182 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan