PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie og formidling av rom til overnatting

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Utleie og formidling av utleie av overnattingstjenester er mva-pliktig med redusert lav sats, se mval. §§ 3-11 (2) og 5-5 (1), gjelder f.eks. for rom på hoteller, moteller, pensjonat o.l. Dette inkluderer også utleie av fast eiendom til camping, ferieleiligheter/-hytter og andre fritidseiendommer.

  Ved spørsmål om grensen mellom avgiftsunntatt utleie av fast eiendom og avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet har Skattedirektoratet i et fellesskriv satt opp noen momenter som kan være til hjelp i vurderingen:

  • Lengden på leieforholdet (ikke avgjørende)
  • Om det er lagt til rette for selvhushold, peker mot boligutleie, men ikke avgjørende
  • Hva inngår i leieprisen: bytte av sengetøy/håndklær, vasking og rydding, romservice, minibar, resepsjon og eventuelt hva denne har å tilby av tjenester
  • Markedsføringen av utleievirksomheten, hvilket segment henvender man seg til
  • Hvordan skjer betalingen
  • Bostedsadresse
  • Tildeling av rom/bolig etter søknad

  Se SKD 180613 for mer.

  Unntak

  Det foreligger unntak fra hovedregelen ved utleie og formidling av utleietjenester (listen er ikke uttømmende):

  • Formidling av hotellopphold i utlandet (utenfor mva-området) er fritatt for beregning av mva, se mval. § 6-29 (2) a.
  • Formidling av boligutleie og ikke-næringsmessig utleie av fritidseiendom omfattes ikke av redusert sats og skal beregne mva etter alminnelig sats etter, mval. § 3-1.
  • Romutleie til pasienter på sykehus-/pasienthotell er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-2.
  • Romutleie til beboere på institusjoner er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-4
  • Romutleie til elever på internatskoler er unntatt fra mva-plikt, se mval. § 3-5.

  Bokføring

  Ved formidling av avgiftspliktige utleietjenester kan provisjonen føres til kredit på konto 3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig.
  Ved formidling av avgiftsfrie utleietjenester kan provisjonen føres til kredit på konto 3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri.
  Ved formidling av avgiftsunntatte utleietjenester kan provisjonen føres til kredit på konto 3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt.

  Stikkord:

  • airbnb,
  • bolig,
  • campinghytter,
  • campingplass,
  • feriebolig,
  • feriehus,
  • ferieleilighet,
  • fritidseiendom,
  • hotellrom,
  • hotellvirksomhet,
  • hytter,
  • hytteutleie,
  • leilighet,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • overnattingstjenester,
  • pensjonater,
  • provisjon,
  • reisebyrå,
  • reiselivselskap,
  • romutleie,
  • turoperatører,
  • utleie,
  • utleie hytter,
  • utleie rom i hotell,
  • utleiehytte,
  • utleieleilighet,
  • fritidsbolig,
  • kommandittselskap,
  • leasing,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • foretak,
  Utleie og formidling av rom til overnatting
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan