Innledning

Skatt

Regnskap

Fradraget gis direkte i skattemeldingen og skal ikke posteres i regnskapet. Grunnlag og fradrag skal fremkomme i skjemaet RF-1177 Landbruk.

Stikkord: landbruk