PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av kinobilletter

  Kinovirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Omsetning og uttak av tjenester i form av rett til å være til stede på kinoforestillinger skal legge mva med redusert sats til grunn, se mval. § 5-6 og mval. § 5-1 (2).

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om bruk av redusert sats (listen er ikke uttømmende):

  Stikkord:

  • billettformidling,
  • inngangsbilletter,
  • kinovirksomhet,
  • klippekort,
  • kommandittselskap,
  • kmva,
  • omsetning,
  Salg av kinobilletter
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan