PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kringkastingsavgift som velferdstiltak

  Kringkastingsavgift

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Dersom arbeidsgiver dekker kringkastingsavgift til mottaker tilknyttet f.eks felles spiserom for de ansatte, er dette ikke skattepliktig for de ansatte.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for tv-lisensen dersom fjernsynet benyttes til sosial formål/velferdstiltak, f.eks. fjernsyn i tilknytning til spiserom, se mval. § 8-3 (1) d.

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver kringkastingsavgiften for den ansatte og ytelsen er et rimelig velferdstiltak, vil dette ikke være skattepliktig for den ansatte. Se temaet Velferdstiltak og Skatte-ABC.

  Unntak

  Dersom ytelsen er av ren privat karakter og ikke er et rimelig velferdstiltak, skal denne innrapporteres som en naturalytelse og det skal foretas forskuddstrekk. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig og kostnadsføres på konto 5990.

  Stikkord:

  • abonnement tv,
  • fjernsyns- og radiovirksomhet,
  • fjersynsapparat,
  • kringkastingsavgift,
  • lisensavgift,
  • lisenskostnad,
  • nrk-lisens,
  • spiserom,
  • tv,
  • tvlisens,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • fjernsyn,
  • kommandittselskap,
  • nrklisens,
  • kostand,
  • omkostning,
  Kringkastingsavgift som velferdstiltak
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan