PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - kringkastingstjenester

  Kringkastingsavgift

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes mva med redusert sats ved uttak og omsetning av kringkastingstjenester som er finansiert av kringkastingsavgift, se mval. § 5-7.

  Unntak

  Annen omsetning fra NRK som ikke er kringkastingstjenester finansiert av kringkastingsavgift må behandles etter de øvrige reglene i mva-loven. Omsetning av tekniske tjenester og salg av DVD-er vil f.eks. falle inn under mval. § 3-1 og mval. § 5-1 og måtte beregnes med alminnelig sats.

  Stikkord:

  • abonnement tv,
  • fjernsyn,
  • fjernsyns- og radiovirksomhet,
  • krinkastingsavgift,
  • lisensinntekter,
  • nrk-lisens,
  • tv,
  • tvlisens,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • kommandittselskap,
  • intekter,
  • omsetning,
  • nrklisens,
  Salg - kringkastingstjenester
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan