PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avansemetoden

  Kunstverk

  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Avansemetoden er en metode for avgiftsberegning ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter som skal hindre dobbelbelastning av mva, se mval. § 4-5 og mval. § 4-6. Metoden innebærer at avgiftspliktige videreforhandlere på visse vilkår kan beregne mva kun på avansen (forskjellen mellom innkjøpspris og salgspris). Ordningen er valgfri og man kan velge om man vil beregne full mva eller mva etter kun avansen, men det foreligger enkelte vilkår for å kunne benytte seg av metoden:

  • de brukte varene er anskaffet fra selger som ikke tidligere har beregnet avgift eller anført avgift i salgsbilaget
  • den opprinnelige selgeren ikke har hatt fradragsrett for inngående avgift da varene ble anskaffet

  Metoden kan kun benyttes for brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter, se fmva. § 1-3-2, fmva. § 1-3-3, fmva. § 1-3-4 og fmva. § 1-3-5.

  Ved salg av kunst hvor salgssummen er over kr 2 000 skal 5 % av salgssummen gå til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Denne kunstavgiften tillegges salgsprisen ved beregning av avansen, se mval. § 4-2 og Forskrift til lov om omsetning av billedkunst § 2.

  Unntak

  • Avansemetoden gjelder ikke bruktbutikker med allmennyttige formål f.eks. Fretex
  • Salg av videreforhandlerens egne driftsmidler omfattes ikke av avansemetoden
  • Når innkjøpsprisen på en vare som i utgangspunktet omfattes av avansemetoden overstiger salgsprisen for samme vare, kan ikke differansen avregnes mot avanse fra salg av andre varer

  Bokføring

  Når kjøp eller videresalg som nevnt i mval. § 4-5 skjer samlet slik at prisen på den enkelte vare ikke er kjent, se mval. § 4-6, skal kjøp og salg dokumenteres etter reglene i bff. § 8-10-5 og bokføres iht. bff. § 8-10-6.

  Dokumentasjon av kjøpet

  Ved kjøp av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter fra selger som ikke er bokføringspliktig kan avregningsseddel eller annet bilag som videreforhandleren utsteder brukes som salgsdokument. Les mer om kravene til slik salgsdokumentasjon i temaet Formkrav faktura (salgsdokumentasjon) - Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter.

  Dokumentasjon av salg

  En avgiftspliktig videreforhandler som benytter avanse som beregningsgrunnlag for utgående merverdiavgift ved videresalg, skal utstede særskilt salgsdokument. Les mer om kravene til slik salgsdokumentasjon i temaet Formkrav faktura (salgsdokumentasjon) - Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter.

  Spesifikasjon av kjøp og salg

  Videreforhandlere skal spesifisere alle kjøp og salg av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Bokføringsforskriften § 8-10-2 krever også at brukte gjenstander som kjøpes inn skal merkes med et eget nummer, som også skal fremgå av spesifikasjonen. Spesifikasjonen skal inneholde opplysninger som listet opp i bff. § 8-10-2.

  Oppbevaring

  Spesifikasjon og dokumentasjon kreves oppbevart etter bff. § 8-10-7.

  Stikkord:

  • kunstgjenstand,
  Avansemetoden
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan