PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Justering for boligsameier

  Mva-kompensasjon for borettslag og boligsameier

  Boligsameier anses ikke som egen juridisk person, og justeringsplikten påhviler i disse tilfellene den enkelte sameier. Sameier som overdrar sameieandel må betale tilbake en forholdsmessig del av den kompenserte merverdiavgiften, med mindre ny eier skal bruke boenheten til kompensasjonsberettiget bruk og det avtales med den nye eieren at vedkommende overtar plikten til å justere.

  Stikkord:

  • sameige,
  • merverdiavgiftkompensasjon,
  • burettslag,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan