PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Opptjente, ikke fakturerte inntekter

  Opptjente, ikke fakturerte inntekter

  Merverdiavgift

  I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført.

  I de tilfeller der varen/tjenesten er levert til kunden, men ikke fakturert i samme periode, må den opptjente inntekten periodiseres slik at inntekten kommer i den perioden varen/tjenesten er levert til kunden.

  Et eksempel på dette er en tjeneste som er utført i desember, men ikke blir fakturert før i starten av januar. Tjenesten er da utført og opptjent i desember, og inntekten må føres tilbake til desember, se eksempelet under.

  Bokføring

  Eksempelet viser en føring med merverdiavgift
  Periode Kommentar Debet Kredit Beløp
  Periode x Opptjente ikke fakturerte inntekter periodiseres konto 1530 konto 3009 kr 1 000 (ekskl. mva)
  Periode x+1 Faktura sendes til kunde kundereskontro kr 1 250 (inkl. mva)
  Inntekter bokføres konto 3000 kr 1 000 (ekskl. mva)
  Utgående merverdiavgift beregnes først ved fakturering konto 2700 kr 250 (mva)
  Opptjente ikke fakturerte inntekter tilbakeføres konto 3009 konto 1530 kr 1 000 (ekskl. mva)

  Stikkord:

  • intekter,
  Opptjente, ikke fakturerte inntekter
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan