PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mva ved salg med personalrabatt til ansatte

  Personalrabatter

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

  Merverdiavgift

  Ved salg av varer til ansatte med personalrabatt, blir avgiftsgrunnlaget satt til den prisen som faktisk betales av den ansatte dersom prisen ikke ligger under arbeidsgivers kostpris inkludert omkostninger. Dersom prisen ligger under dette nivået er det snakk om en kombinasjon mellom salg og gave og det må foretas en avgiftskorrigering. Avgiftsgrunnlaget settes normalt ikke høyere enn til antatt selvkost, dvs. at virksomheten slipper å beregne merverdiavgift av differansen mellom vanlig omsetningsverdi og kostpris, se KL 3954.

  Bestemmelsene for varer gjelder også i praksis for tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

  Salget bokføres på riktig inntektskonto i kontogruppe 3xxx i forhold til type vare eller tjenester og behandling av tilhørende merverdiavgift. Det samme gjelder uttakskontoen for gavedelen dersom kjøpsprisen er så lav at det er snakk om en kombinasjon av salg og gave.

  Stikkord:

  • ansattrabatt,
  • personalrabatter,
  • rabatt ansatt,
  • rabatter ansatt,
  • rabatter personal,
  • rabattert salg,
  • rabattert salg ansatt,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • omsetning,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Mva ved salg med personalrabatt til ansatte
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan