PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Purregebyr ved salg

  Purregebyr

  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVA7 - ingen mva-behandling (inntekter)
  Satser
  Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring
  År Inkassosats Purregebyr Inkassovarsel Betalingsoppfordring
  2017-2019 kr 700 kr 70 kr 70 kr 210
  2016 kr 670 kr 67 kr 67 kr 201
  2015 kr 650 kr 65 kr 65 kr 195
  2014 kr 640 kr 64 kr 64 kr 192
  2013 kr 630 kr 63 kr 63 kr 189
  2012 kr 620 kr 62 kr 62 kr 186
  2011 kr 610 kr 61 kr 61 kr 183
  2010 kr 600 kr 60 kr 60 kr 180
  2009 kr 590 kr 59 kr 59 kr 177
  2008 kr 570 kr 57 kr 57 kr 171

  Inkassosatsen fastsettes hvert år i inkassoforskriften § 1-1 og størrelsen på de ulike gebyrene er fastsatt i inkassoforskriften § 1-2.

  Satser

  Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring

  Generelt

  For skriftlig purring som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall kan fordringshaveren maksimalt kreve et beløp lik 1/10 del av inkassosatsen, Satser - Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring. Se inkassoforskriften § 1-2.

  Merverdiavgift

  Purregebyr kan faktureres av fordringshaver ved utsending av en betalingspåminnelse. Dette gebyret skal dekke de omkostningene som påløper i forbindelse med purringen.

  Grunnlaget for beregning av merverdiavgift er det vederlaget som selger oppnår for den avgiftspliktige omsetningen, se mval. § 4-1 (1). Purregebyr regnes ikke som en del av dette vederlaget, og det skal derfor ikke beregnes utgående merverdiavgift på purregebyret, se mval. § 4-1 (2).

  Stikkord:

  • gebyr,
  • gebyrinntekter,
  • inntekt,
  • purregebyr,
  • intekter,
  • omsetning,
  Purregebyr ved salg
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan