PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Representant og autorisasjonsplikt

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

  Finanstilsynet har foretatte en konkret vurdering av tjenester som utføres av avgiftsrepresentant og kommet fram til at slike tjenester utløser autorisasjonsplikten etter regnskapsførerloven § 1 første ledd, jf. § 2 første ledd. Dette gjelder selv om tjenesten ikke innebærer registrering i oppdragsgivers regnskapssystem. Se UFT 120410 Autorisasjonspliktens grenser.

  Dersom avgiftsrepresentanten er et selskap i samme konsern, vil virksomheten omfattes av regnskapsførerforskriften § 5-1 første ledd og være unntatt fra autorisasjonsplikt for regnskapsføring innenfor konsern.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan