Generelt

Registrering

Regnskap og bokføring

Solidarisk ansvar

Salgsdokumentet

Representant og autorisasjonsplikt

Finanstilsynet har foretatte en konkret vurdering av tjenester som utføres av avgiftsrepresentant og kommet fram til at slike tjenester utløser autorisasjonsplikten etter regnskapsførerloven § 1 første ledd, jf. § 2 første ledd. Dette gjelder selv om tjenesten ikke innebærer registrering i oppdragsgivers regnskapssystem. Se UFT 120410 Autorisasjonspliktens grenser.

Dersom avgiftsrepresentanten er et selskap i samme konsern, vil virksomheten omfattes av regnskapsførerforskriften § 5-1 første ledd og være unntatt fra autorisasjonsplikt for regnskapsføring innenfor konsern.

Stikkord: moms, mva