PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av biologisk materiale

  Salg av biologisk materiale

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av biologisk materiale er fritatt for mva, se mval. § 6-15 og innførsel av biologisk materiale er fritatt for mva, se mval. § 7-1.

  Skattedirektoratet har i UTV 2015/2309 uttalt at bl.a. vevs- og celleprøver og sæd som innføres av sykehus eller medisinske laboratorier for bruk, undersøkelse eller kontroll faller inn under uttrykket "og lignende" i mval. § 6-15.

  Stikkord:

  • biologisk materiale,
  • blod,
  • blodbank,
  • blodkomponenter til forskning,
  • laboratorier,
  • menneskeorganer,
  • organer,
  • serum,
  • sykehus,
  • undersøkelser,
  • omsetning,
  Salg av biologisk materiale
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan