PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskap

  Skogbruk - generelt

  Skogsveier

  Anlegg av skogsveier føres på konto for annen kostnad i kontogruppe 77.

  Uttak av tømmer fra skogbruk til jordbruk

  Tømmer som tas ut fra egenlignet skogbruk til bruk i jordbruk skal inntektsføres i skogbruket og kostnadsføres eller aktiveres (avhengig av bruken) jordbruket. Se mer om uttak av produkter.

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  667x (Jordbruk) Uttatt virke fra egen skog til vedlikehold/vedlikehold av driftsbygning/bolighus/annet vedlikehold 0 Debet
  3150 (Skogbruk) Uttak av skogsvirke til eget jordbruk 4 Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan