Stipend - hovedregel

Forskningsstipend

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Lønn

Forskningsstipend som utbetalt i arbeidsforholdet er skattepliktig for arbeidstaker.

Utbetales det forskningsstipend utenfor arbeidsforholdet som skal erstatte arbeidsinntekt (tapt fortjeneste) vil også dette være skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1) og § 5-10 a. Avgjørende vurdering for skatteplikten vil være om stipendets størrelse gir vesentlig bidrag til dekning av vanlige levekostnader.

Se mer i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

Idrettsstipend

Kunstnerstipend

Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse