PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnadene dekkes av arbeidstaker

  Studiereiser/kongresser

  Studiereiser/kongresser som dekkes av arbeidstaker selv

  Studiereiser/kongresser som skal:

  • vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskap, og/eller
  • holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket,

  er fradragsberettiget både for lønnsmottakere og næringsdrivende. Det legges stor vekt på om skattyter har deltatt på et organisert undervisningsopplegg. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig for fradragsretten at skattyter har fått yrkesmessige impulser på en reise av privat karakter.

  Består studiereisen/kongressen av både fradragsberettigede kostnader til faglige formål og ikke-fradragsberettigede kostnader til andre aktiviteter, skal det legges vekt på hva som er hovedformålet med reisen.

  Er hovedformålet faglig relatert, vil det normalt være fradragsrett for

  • alle kostnader med unntak av kostander som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål
   • Eksempler på ikke-fradragsberettigede kostnader som må skilles ut er kostnader til nattklubbesøk, forlenget ferieopphold, barregninger, sightseeingturer, teaterbesøk o.l. dersom dette ikke er en del av det faglige formålet

  Er hovedformålet ikke-fradragsberettigede aktiviteter, vil det ikke være fradragsrett for

  • noen av kostnadene med unntak av kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål

  Stikkord:

  • fagseminar,
  • seminar,
  • kostand,
  • omkostning,
  • ansatt,
  • arbeidstager,
  Kostnadene dekkes av arbeidstaker
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan