PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kurs og konferanse for ansatte

  Undervisning og kurs for ansatte

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Avgiftspliktige kurs og konferanse vil være fradragsberettiget for kjøper. For skille mellom slike avgiftspliktige og avgiftsunntatte tjenester, se tema Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet og Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet. Det er kun kursavgiften som er fradragsberettiget og eventuelle kostnader ved servering i forbindelse med slike møter/kurs, er det ikke fradrag for, se mval. § 8-3 (1) a.

  Eksempler på slike avgiftspliktige tjenester:

  • Opplæring av brukere i forbindelse med salg av vare eller tjeneste (kontering følger da hovedleveransen)
  • Foredrag, seminarer, konferanser og kongresser med faglig relevans

  Unntak

  Omsetning og formidling av undervisningstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-5 (1) . For mer informasjon se tema Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet. Det vil da ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift på slike undervisningstjenester.

  Lønn

  Undervisningstilbud som utføres av næringsdrivende innenfor arbeidstakers fagområde, er ikke skattepliktig for mottaker, da denne type undervisning anses som et ledd i virksomheten.

  Unntak

  Dersom arbeidgiver dekker arbeidstakers kostnader til deltakelse på kurs mv. i regi av fagforening, anses dette som dekning av en privat kostnad, og skal behandles som lønn. Arbeidsgiver får fradrag for kostnaden som vanlig lønnskostnad. Se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • autorisasjon kurs,
  • avgift verneombud,
  • brannkurs,
  • brukeropplæring,
  • brukerstøtte,
  • coaching,
  • dataopplæring,
  • deltakeravgift,
  • eksterne kurs,
  • ekurs,
  • e-kurs,
  • fagseminar,
  • foredrag,
  • hms kurs,
  • konferanseavgift,
  • konferanseopphold,
  • kongress,
  • kurs middag,
  • kursavgift,
  • kurskostnader,
  • mat seminar,
  • møtekostnader,
  • møteutgifter,
  • nettbaserte kurs,
  • nettkurs,
  • online kurs,
  • opplæringstjenester,
  • personalopplæring,
  • programvare,
  • påmeldingavgift,
  • regionale verneombud,
  • regionalt verneombud,
  • seminar,
  • studiereise,
  • verneombudkurs,
  • webinar,
  • deltageravgift,
  • kommandittselskap,
  • kostand,
  • omkostning,
  • software,
  • dataprogram,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Kurs og konferanse for ansatte
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan