Ikke avgiftspliktige premier

Avgiftspliktige premier

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Dersom en premie som utbetales kan anses som et vederlag for en avgiftspliktig vare/tjeneste, er premien/prisen også avgiftspliktig.

Eksempler på avgiftspliktige premier/priser:

  • Pris som en grafisk kunstner mottar i forbindelse med en konkurranse om utforming av mesterbrev for håndverksmestere
  • Andel av premiepenger utbetalt til kusk, hestetrener ol. som utbetales på grunnlag av en avtale med hesteeier om levering av trenings- og kusketjenester
  • Premiering for levering av en avtale før det avtalte leveringstidspunktet. Gjelder uansett om det er avtalt på forhånd eller ikke.

Bokføring

Ved bokføring skal varer føres mot konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, og tjenester føres mot konto 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig.

Stikkord: anbudskonkurranse, premiekonkurranse, premiering, prekvalifisering, kommandittselskap