5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

Konto brukes dersom arbeidsgiver dekker fri bolig for den ansatte og skal innberette denne fordelen.

Det føres debet 5236 og kredit 5290 med samme beløp slik at det kun har en innberetningseffekt og ingen resultateffekt.

[EN: Free housing]

Stikkord: ansettelsesforhold

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52