6300 Leie lokale

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

6340 Lys

Konto 6340 Lys og konto 6345 Varme kan slås sammen dersom det ikke er behov for å skille mellom slike kostnader.

Disse kontoene brukes til lys og varme i bygninger og lokaler. For strøm og annen energi som brukes til produksjon, se kontogruppe 62.

[EN: Lighting]

Stikkord: 6340, konto 6340, konto 6340 lys, kostand, omkostning

6345 Varme

6360 Renhold

6391 Felles-/administrasjonskostnad senterforening

6399 Annen kostnad lokaler