6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

Reparasjon og vedlikehold er definert som arbeider som bringer formuesobjektet tilbake i den stand den tidligere har vært.

Påkostninger er arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Det er uten betydning om arbeidet fører til en verdiøkning på formuesobjektet eller ikke. For mer info se Skatte-ABC.

Påkostninger aktiveres i balansen på samme konto som anskaffelseskostnaden ble bokført dersom aktiveringsreglene tilsier dette.

Reparasjon og vedlikehold av bygninger er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom

  • bedriften eier og selv bruker bygningen/lokalene i fradragsberettiget virksomhet
  • bedriften leier bygningen/lokalene som brukes i fradragsberettiget virksomhet
  • bedriften leier ut bygninger/lokaler og er frivillig registrert for utleie

[EN: Repair and maintenance of buildings]

Stikkord: vedlikehold, reparasjon

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6690 Reparasjon og vedlikehold annet