7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

Vedlikehold på kjøretøy som blir brukt i merverdiavgiftspliktig næringsvirksomhet, er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom det ikke er et personkjøretøy, se fmva. § 1-3-1. Dersom personkjøretøyet blir brukt til personbefordring mot vederlag (f.eks. taxi) eller utleievirksomhet (f.eks. bilutleie, leasing), vil bedriften allikevel ha fradrag for inngående merverdiavgift på vedlikehold.

Vedlikehold av kjøretøy kan være:

  • service
  • reparasjon
  • skifte av pærer, vindusviskere, olje, setetrekk, matter ol.
  • påfyll av vindusspylervæske

For å få bedre oversikt over bilkostnadene kan det opprettes en konto per kjøretøy, evt. hvis det er mange biler, vil det være mer praktisk å bruke kostnadsbærer. Dette vil være spesielt nyttig dersom bedriften plikter å fylle ut bilskjema (RF-1125 Bruk av bil 2011) som leveres sammen med skattemeldingen. For mer om hvem som skal levere bilskjema, se Altinn.no. Dersom bedriften har transportmidler med ulik mva behandling, vil det være praktisk å skille mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede vedlikeholdskostnader på kontonivå.

[EN: Maintenance, means of transport 1]

Stikkord: 7020, konto 7020, konto 7020 vedlikehold transportmiddel 1, reparasjon, idrett, kostand, omkostning

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil