7200 Provisjonskostnad, opplysningspliktig

Opplysningspliktige provisjonskostnader som skal innrapporteres, føres mot denne kontoen.

[EN: Commission charges, reportable]

Stikkord: kostand, omkostning, oppgavepliktig

7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig